Sık Sorulan Sorular

Sağlığım Tamam Sigortasını Kimler Alabilir ?

Sigorta poliçesini TC vatandaşı olup SGK tarafından kapsam altında olan 0-55 yaş arasındaki kişiler alabilir.

Öğrenciler SGK Kapsamında mıdır ?

Tüm öğrenciler 24 yaşı bitene kadar SGK’lı anne veya babadan dolayı SGK’lıdır. Yeni uygulamada sadece bu kişilerin öğrenci olduklarını öğrenci işlerinden alacakları basit bir yazı ile SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.

Sağlık Sigortalarında hangi teminatlar bulunmaktadır ?

Sağlık sigortalarında başlıca yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları olarak ayırabileceğimiz iki temel teminat bulunmaktadır. Ayakta tedavi teminatı yatarak tedavi teminatlarıyla birlikte alınabiliyorken, Yatarak tedavi teminatı tek başına da alınabilir. Teminatların ayrıntıları için lütfen sağlık sigortası ürünlerimize bakınız.

Aile indirimi nedir ?

Sağlık poliçenize eşinizi ve/veya çocuklarınızı da dahil ederek aile indirimine hak kazanırsınız. Sağlık sigortası primleri ve ürünlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

hangi sağlık harcamalarım poliçe kapsamında değerlendirilir ?

Sağlık Sigortası poliçeniz, poliçe başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kaza sonucu olan tedavi giderlerinizi poliçe özel ve genel şartları ve satın aldığınız sağlık sigortası teminatları dahilinde karşılar.